Rebalansom budžet Pokrajine povećan za 800 miliona dinara

Skupština Vojvodine usvojila je predlog rebalansa pokrajinskog budžeta. Njime će se u kasi naći još oko 800 miliona dinara, a fiskalni deficit ostaje 3,7 milijardi.

Najveći deo uvećanja budžeta Vojvodine trebalo bi da bude iskorišćen za nastavak izgradnje i opremanja „Kamenice 3“ sa PET centrom. Inače, posle još jednog rebalansa, pokrajinska kasa, umesto prvobitnih oko 75 milijardi, imaće 82 i po milijarde dinara. To se objašnjava povećanim prihodima, prvenstveno od poreza na dobit pravnih lica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio