RODITELJSKI DODATAK ZA PRVO DETE, OD 01. JANUARA 300.000 DINARA

Izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, od 1. januara naredne godine, biće povećan roditeljski dodatak za prvo dete na 300.000 dinara.

Novina je i ostvarivanje prava na početna sredstva za izgradnju i učešće u kupovini porodične stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, istakao je ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović i dodao da pomenuto pravo može da ostvari i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ukoliko je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je njen državljanin. od 1. januara 2022. godine, zaposlene žene koje obavljaju samostalnu delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnog oblika rada i ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade, imaće priliku da na dan otpočinjanja odsustva, ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini od pet prosečnih zarada u Srbiji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio