Srbija beleži nižu inflaciju od pojedinih država EU

Podaci o septembarskoj i oktobarskoj inflaciji u Srbiji i zemljama Evropske unije (EU), pokazuju da je naša zemlja u septembru imala nižu međugodišnju inflaciju nego u dve zemlje EU, a u oktobru od tri članice Evropske unije, navodi se u najnovijem mesečniku „Makroekonomske analize i trendovi“ (MAT) Ekonomskog instituta u Beogradu.

Međugodišnja inflacija je, prema konceptu harmonizovanog indeksa potrošačkih cena, u septembru u Srbiji iznosila 5,6 odsto, a u Evropskoj uniji 3,6 procenata, dok je u oktobru u Srbiji bila 6,5 a u EU 4,4 odsto. Veću međugodišnju inflaciju od Srbije u septembru su među članicama EU imale Estonija i Litvanija, a u oktobru je, osim u ove dve zemlje, međugodišnja inflacija veća od naše zabeležena i u Mađarskoj.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio