Srbija dobija još jedan autoput

Početak izgradnje auto-puta Beograd – Zrenjanin očekuje se 20. februara iduće godine. Planirana deonica autoputa biće dugačka 105 kilometara, a 36 kilometara ovog auto-puta direktno je vezano za Zrenjanin i izgradnja će trajati nekoliko godina.

Planom je predviđena i izgradnja tri petlje, gradiće se 21 nadvožnjak, odnosno propust koji će omogućiti veze sa postojećim saobraćajnicama i veze sa atarskim putevima kako bi nesmetano mogla da se odvija poljoprivredna proizvodnja. Od petlje Ečka biće 51 kilometar do autoputa Beograd-Subotica, 44 kilometra do auto-puta od Beograda ka Šidu preko Fruškogorskog koridora, odakle će biti 21 kilometar auto-puta do Rume.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio