Sudbina 20.000 nezavršenih objekata biće rešena u naredne četiri godine

U Srbiji ima čak 20.000 nezavršenih objekata prema procenama, koji i dalje krše Zakon koji predviđa početak i završetak gradnje.

Da bi nesavesne investitore naterala da završe započeto, država je odlučila da svi koji su do 11. septembra 2009. dobili građevinske dozvole imaju još četiri godine da ih završe i pribave upotrebne dozvole. Ukoliko u naredne četiri godine to ne urade, nadležni organ koji je izdao prvu građevinsku dozvolu mora da donese rešenje kojim utvrđuje prestanak njenog važenja, a objekat postaje nelegalan. Prvi korak ka ovoj implementaciji načiniće lokalne samouprave koje su dužne da naprave popis gradilišta, kako bi se došlo do tačnog broja poslovnih i stambenih objekata zaraslih u korov.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio