Za sedam dana kreće primena novog Zakona o zaštiti potrošača

Primena novog Zakona o zaštiti potrošača počinje 20. decembra. Najveća novina koju donosi jeste Registar „Ne zovi“ preko kojeg će svi potrošači, koji ne žele da im se roba ili usluge nude preko fiksnog ili mobilnog telefona, moći da „stopiraju“ takvu dosadašnju praksu trgovaca.

Jedna od novina je i uvođenje prekršajnih naloga koji će rasteretiti sudove, a potrošačima omogućiti da lakše ostvare svoja prava. U praksi to  znači da će inspektor moći na licu mesta da napiše prekršajni nalog ukoliko utvrdi nepravilnost kod trgovca. Prekršajni nalog predviđen je za 33 prekršaja, za pravno lice iznosi 50.000 dinara, za preduzetnika 30.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu 8.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio