250 miliona dinara za rešavanje stambenog pitanja porodica sa troje ili četvoro dece

Pokrajinska vlada doneta je odluku da se u 2022. godini izdvoji 250 miliona dinara za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja porodica sa troje ili četvoro dece na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo na ovu pomoć imaju porodice u kojima se počev od 1. januara 2022. godine do dana raspisivanja konkursa, rodi treće ili četvrto dete, a procenjeno je da će to pravo ostvariti oko 230 porodica. Utvrđen je i mesečni iznos materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete, u visini od 15.000 dinara. Za ovu meru podrške u ovoj godini planirano je ukupno 240 miliona dinara, a očekuje se da će pravo na pomoć ostvariti 1.400 majki. Postupak vantelesne oplodnje sufinansiraće se sa 240.000 dinara, a krioembriotransfer sa 100.000 dinara. Za ovu meru ukupno je predviđeno 50 miliona dinara, a procena je da će pravo na pomoć ostvariti oko 170 parova, piše na sajtu Pokrajinske vlade.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio