Građanima dostupno novih 100.000 vaučera

Novih 100.000 turističkih vaučera u vrednosti od 5.000 dinara, koji predstavljaju popust prilikom odmora na nekoj od turističkih destinacija u našoj zemlji, ponovo su dostupni svima koji su zainteresovani.

Vaučeri, koji su se prethodnih godina pokazali veoma privlačnim za građane, mogu se iskoristiti do 20. novembra, a pravo na njihovo dobijanje imaju penzioneri, studenti, nezaposlena lica, korisnici prava na tuđu negu i pomoć i zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 70.000 dinara. Pored pomenutih, mogućnost imaju i korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima nižim od 70.000 dinara, kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Od dokumenata je, pre svega, potrebna rezervacija u željenom objektu. Što se tiče penzionera, neophodan je poslednji ček od penzije, dok je zaposlenima potrebna potvrda o primanjima. Studenti moraju da prilože uverenje fakulteta za tekuću godinu.

Prijave za vaučere podnose se u Pošti, najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, a građani mogu da izaberu jedan od 1.200 smeštajnih objekata širom Srbije. Vaučer može da se koristi isključivo u ugostiteljskom objektu u kojem je izvršena rezervacija smeštaja, a spisak ugostiteljskih objekata koji prihvataju vaučere kao vid delimičnog plaćanja smeštaja, može se pogledati na sajtu Ministarstva turizma.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio