Novi žigovi za predmete od srebra i zlata

Završen je javni poziv za izradu novih žigova i za nekoliko meseci, predmeti od srebra i zlata proizvedeni u našoj zemlji biće označeni srpskim simbolima, najavio je Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede i dodao da će se za zlato, prema novom Zakonu o predmetima od plemenitih metala, koristiti kruna s krstom sa grba Srbije, a za srebro jednokratni krst sa četiri ocila.

To je rezultat usvajanja zakona o predmetima od dragocenih metala, koji je Skupština usvojila prethodne godine u maju, a vizuelni identitet novih žigova je usklađen sa simbolom Republike Srbije. Ljušić je dodao da se kod nas još žigoše platina i paladijum, prema zakonu utvrđenom još 2011. godine. Novim Zakonom uvedena je novina u prostor proizvodnje i prometovanja predmeta od dragocenih metala, a ključne novine odnose se na otkup lomljenog, odnosno, polovnog zlata i srebra. -Do sada ste mogli da pretopite vaš nakit ili bilo koji predmet od dragocenog metala da prodate u zlatarama, a sada se to menja i isključivo će prodaja predmeta od dragocenog metala moći da se obavi kod ovlašćenih subjekata-, rekao je Ljušić. Otkupljivači mogu biti svi privredni subjekti koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a Zakon predviđa sankcije za one koji se ne pridržavaju novih pravila o prodaji lomljenog i polovnog nakita. Ljušić je dodao da su žigovi bitni, zato što građani na taj način mogu da vide stepen finoće dragocenog metala, preneo je Tanjug.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio