Prijavljivanje mladih za 100 evra od 15. januara

Ministar finansija Siniša Mali, najavio je da će prijavljivanje za 100 evra pomoći mladima, od navršenih 16 do navršenih 29 godina početi 15. januara i trajati do 30. januara, objašnjavajući da će prijavljivanje biti isto kao što je bilo i za ranije cikluse pomoći države.

Mali je dodao da je na portalu Uprave za trezor potrebno uneti ime i prezime, jedinstveni matični broj, broj lične karte i da se odabere banka u kojoj je otvoren račun, a ukoliko ga nema, bira se ime banke gde će biti otvoren namenski račun od strane ministarstva finansija, ističući da će primaoci socijalne pomoći i osobe na izdržavanju kaznenih sankcija tu pomoć dobiti automatski. Ministar finansija je naglasio da će svim zdravstvenim radnicima u zemlji, 14. januara biti isplaćeno 10.000 dinara, a da će penzioneri uplatu od 20.000 dinara dobiti 10. februara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio