Privremena izmena saobraćaja za teretna vozila

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj grada Subotice, doneo je rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja za teretna vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, koje stupa na snagu u petak, 21. januara.

Teretna vozila koja se inače kreću Somborskim putem prema centru grada, na raskrsnici Somborskog puta, Zagrebačke i Preradovićeve ulice imaće obavezu da se kreću u desno ka Zagrebačkoj ulici. Na raskrsnici Bajskog i Karađorđevog puta, Preradovićeve i ulice Petefi Šandora, vozila će imati obavezu kretanja u desno ka Preradovićevoj ulici. Teretnim vozilima kod graničnog prelaza „Kelebija“ biće zabranjen izlaz sa kružnog toka na put Edvarda Kardelja, dok će za vozila koja se kreću iz pravca Franje Kluza ka Industrijskoj zoni, obavezan smer kretanja biti u ulicu 13. Nova, koja se nalazi u sklopu zone. Autoprevoznici čija su sedišta i autobaze na trasi ka graničnom prelazu „Kelebija“, istu mogu koristiti samo ukoliko su prazni.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio