Više od 100.000 prijavljenih za novi model fiskalizacije

Više od 100.000 obveznika fiskalizacije prijavilo je podatke o lokacijama prodajnih objekata putem portala Poreske uprave, što je jedan od prvih uslova, kako bi prešli na novi model e-fiskalizacije, preneo je Javni nacionalni servis.

Obveznici fiskalizacije, nakon što prijave prodajne objekte, imaju mogućnost da ostvare pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i finansijsku podršku po fiskalnoj kasi u istom iznosu. Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani kao obveznici PDV-a, na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20 odsto. Kada je reč o fiskalnim uređajima koji su trenutno dostupni na tržištu, Poreska uprava je do sada odobrila preko 100 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a obveznici mogu na sajtu iste da pronađu spisak elemenata i proizvođača, kako bi se odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti. Novi model e-fiskalizacije predviđa direktnu vezu fiskalnog uređaja sa Poreskom upravom u realnom vremenu i postojanje QR koda na svakom fiskalnom isečku, čime kupci, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom i čijim skeniranjem putem mobilnog telefona, kupac uspostavlja vezu sa Poreskom upravom i dobija informacije da li je njegov fiskalni račun original. Rok za prijave za finansijsku podršku je 31. januar, a svi obveznici fiskalizacije imaju rok da pređu na novi model, najkasnije do 30. aprila.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio