Vlada APV raspisala konkurse vredne 411 miliona dinara

Vlada APV raspisala je sedam javnih konkursa vrednosti 411 miliona dinara, objavljeno je na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i propise.

Za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji pokrajine namenjeno je 151 milion dinara, prijave se podnose do 18. februara, dok će sredstva od 175 miliona dinara biti opredeljena za finansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja škola, vrtića i domova, a prijave se podnose do 11. februara. Kroz konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije je obezbeđeno 14 miliona dinara, za sufinansiranje programa i projekata za unapređivanje prava nacionalnih manjina i zajednica opredeljeno je 33 miliona dinara, dok organi i organizacije u čijem se radu koriste službeni jezici i pisma nacionalnih manjina mogu konkurisati za 7,5 miliona dinara. Za pomenuta tri konkursa, rok za prijavu je 21. februar. Za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u obrazovanju obezbeđeno je 21,1 milion dinara, a za isti se može konkurisati do 11. februara. 10 miliona dinara biće usmereno na finansiranje i sufinansiranje projekata za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa u srednjim školama, odnosno za troškove obuke talentovanih učenika i nastavnika, a poslednji datum za podnošenje konkursne dokumentacije je 3. februar.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio