Za obnovu Bolnice još 50 miliona dinara

Za projekat obnove subotičke Bolnice u ovoj godini, grad je izdvojio još 50 miliona dinara, a uz glavnu zgradu i objekte, urediće se i šest hektara dvorišnog prostora sa saobraćajnicama i vodovodnom i kanalizacionom mrežom.

Kako prenosi portal „subotica.com“, ova rekonstrukcija planirana je pre tri godine, ali nije započeta zbog nepotpune projektno-tehničke dokumentacije, jer su projektanti morali ispuniti nekoliko važnih uslova, pre svega da razdvoje stacionarni od ambulantnog dela, kao i da svi objekti budu povezani „toplom“ vezom i da hospitalni deo ima dvokrevetne i jednokrevetne sobe s kupatilom, modularnim sistemom podešavanja uz ležaj i javljačima pada pacijenta. Gradonačelnik Stevan Bakić, rekao je da je projekat radila projektna kancelarija, te da u njemu nije bio definisan izvor toplotne energije koju će bolnica da koristi, ali da je sada to precizirano. „Projekat je koštao 24 miliona dinara, a iz Kancelarije za javna ulaganja su rekli da je za 16 objekata plus glavna zgrada koja se deli na četiri, to izuzetno malo para. Zato smo ozbiljno pristupili tome. Obezbedili smo još 50 miliona dinara da se otklone svi nedostaci koji postoje u projektu“, rekao je Bakić.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio