Konkursi namenjeni socijalnoj zaštiti

Grad Subotica raspisao je dva javna konkursa u oblasti socijalne zaštite – za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada i za finansiranje i sufinansiranje programa pomoći i nege u kući.

Konkursi su otvoreni do 9. marta, a prijavu mogu da podnesu samo oni koji imaju sedište u Subotici. Konkursom su obuhvaćne oblast socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, brige o deci, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zaštite interno raseljenih lica, kao i projekti koji se odnose na realizaciju pomoći i nege u kući za stara, iznemogla, hronično obolela lica. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti na zvaničnom sajtu grada www.subotica.rs u odeljku Konkursi i oglasi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio