MKUD “Palić” u novim prostorijama

Mađarski kulturni centar na Paliću koji je deo prekograničnog projekta „Raznobojna saradnja“, postao je dom Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Palić“ ali i svih drugih stanovnika ovog dela grada.

Objekat je izgrađen u okviru IPA projekta „Colourful Cooperation“ prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije, i on je ugovorom o zakupu poslovnog prostora od strane grada Subotice, dat u zakup na period od 10 godina Udruženju „Mađarsko kulturno-umetničko društvo Palić“. Projekat je vredan 3,17 miliona evra, od čega je 85 odsto sredstava obezbedila EU, a ostalo Moraholom i Subotica i u okviru njega je pre dve godine izgrađen Srpski kulturni centar „Kolo“ u Moraholomu.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio