Ponovo funkcioniše zakazivanje pregleda u Bolnici

Popuštanjem „delta talasa“ omogućeno je elektronsko zakazivanje pregleda u ambulantama Opšte bolnice, prenosi sajt subotica.com. Sistem elektronskog zakazivanja pregleda otvoren je u određenoj meri, odnosno onoliko koliko kadrovski i prostorni kapaciteti to dozvoljavaju. “Sada dnevno imamo između 700 i 900 pregleda u ambulantama Opšte bolnice.

Takođe, proširili smo i operativni program, opet u skladu sa kadrovskim mogućnostima, odnosno u skladu sa brojem dostupnih anesteziologa i hirurga. Na nedeljnom nivou obavi se između 30 i 50 operacija. Naravno, situacija nije ni blizu kao pre korone, kada je broj pregleda i operacija bio značajno veći. Ipak, postepeno pojačavamo broj pregleda i operativnih zahvata”, objašnjava direktor Opšte bolnice, dr Slobodan Puškar. Iz bolnice navode da se prilikom organizovanja pregleda vodi računa da ne dođe do zaražavanja. “Moramo biti veoma oprezni. Pravimo vremensku distancu između dva pregleda, kao i prostornu distancu između pacijenata kako ne bi došlo do zaražavanja, ali činjenica je da to funkcioniše”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio