Poziv građanima da provere da li su u biračkom spisku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je građane da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak.

Građani se takođe pozivaju da provere da li su im podaci tačni kako bi mogli da ostvare biračko pravo. Uvid se može izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva https://upit.birackispisak.gov.rs/. U birački spisak se upisuju punoletni i poslovno sposobni državljani Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građani zahtev za promenu u biračkom spisku podnose opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica. Ministarstvo obaveštava birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (do 12. marta 2022. godine u ponoć), mogu podneti zahtev da se u JBS upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Više informacija na sajtu www.mduls.gov.rs/ obaveštenja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio