Poziv građanima Subotice za uvid u birački spisak

Iz Gradske uprave obaveštavaju građane sa prebivalištem u Subotici, da mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Grada Subotice, odnosno tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka. Svi građani koji žele da izvrše uvid, mogu to učiniti uz prikaz važeće lične karte ili putne isprave i to prema sledećem rasporedu:

– Za naseljena mesta Subotica, Kelebija, Mala Bosna i Bikovo, radnim danima od 7 do 16h, kao i subotom od 9 do 12h u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove ( Gradska kuća, 2. sprat, soba 215). 

– Za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački Vinogradi, radnim danima od 7 do 15h u prostorijama Mesne kancelarije Palić.

– Za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo, utorkom, sredom i petkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok.

– Za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo, ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir.

– Za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo, ponedeljkom i četvrtkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut.

– Za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin, utorkom i četvrtkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik.

Jedinstveni birački spisak zaključiće se 18. marta u ponoć, što je i krajnji rok za uvid, a isti se može se izvršiti i elektronskim putem na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio