Provera staža i doprinosa putem sajta PIO Fonda

Radnici koji žele da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose i u kolikom iznosu, sa kojim datumom su odjavljeni ili prijavljeni, ne moraju za svaku proveru odlaziti do šaltera PIO Fonda, već to mogu da urade i elektronski.

Neophodne podatke u vidu pin koda za kontrolisanje staža i doprinosa svi zainteresovani će dobiti u matičnim filijalama, gde dobijaju šifru sa kojom kasnije mogu kada god žele da provere podatke o sebi. Uzimanje šifri lično, a ne slanjem elektronskim putem, predviđeno je kako bi se obezbedila puna sigurnost i zaštita ličnih podataka korisnika ove usluge, navodi se na sajtu Fonda PIO, uz objašnjenje da se šifra uzima jednom, koristi trajno i da je ova usluga potpuno besplatna. Građani koji žele da budu još sigurniji, pin kod mogu kroz opciju promena pina na sajtu Fonda PIO da promene u bilo koji šestocifreni broj. Ukoliko im se desi da pin kod izgube ili zaborave, mogu da se jave Fondu PIO i traže novu šifru. To je rešenje koje je predviđeno i za slučaj da 10 puta unesu pogrešnu šifru, jer će im tada automatski biti onemogućeno da pristupe traženim podacima te će im pristup biti odobren samo uz novu šifru.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio