Upis dece u zabavište putem usluge “eVrtić”

Putem portala “eUprava”, roditelji od sada mogu upisati svoje dete u predškolsku ustanovu putem usluge “eVrtić”, koja je dostupna svim registrovanim korisnicima.

Ova usluga omogućena je i roditeljima u Subotici, a prilikom njenog korišćenja automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze na šalter. Usluga “eVrtić” namenjena je roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin. Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu, ističe se u saopštenju portala “eUprava”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio