Novi obrazovni profili Hemijsko-tehnološke škole

U okviru 125. godišnjice Hemijsko-tehnološke škole, održan je Dan otvorenih vrata. Na taj način buduđi đaci su dobili šansu da se upoznaju sa radom škole i zaposlenim osobljem.

U toku sledeće kalendarske godine predviđen je upis devet odeljenja, odnosno šest na srpskom i tri na mađarskom nastavnom jeziku. Prema rečima koordinatora praktične nastave, Jadranke Vojnić Purčar, na spisku će se naći sledeći obrazovni profili: prehrambeni tehničar, pekar, veterinarski tehničar, tehničar za operativnu forenziku, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, kao i tehničar-modelar odeće na srpskom jeziku.

Dok će učenici, kojima je mađarski maternji jezik, moći da upišu neki od sledećih smerova: poslastičar, tehničar-modelar odeće, tehničar za operativnu forenziku. Od ovih obrazovnih profila, pekari, prehrambeni tehničari, tehničari – modelari odeće i poslastičari će nastavu pohađati po dualnom modelu obrazovanja, navodi Subotica.com.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio