Novi rok za subvencije za fiskalizaciju

Juče je vlada Srbije usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a koja određuje da je novi rok za subvencije države za prelazak na novi model e-fiskalizacije od 15. marta do 5. aprila.

„Za ostvarivanje subvenicija, obveznici fiskalizacije mogu da se prijave samo jednom, a naknadno menjanje prijava neće biti moguće. Obveznicima se uplaćuje po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po svakom prodajnom mestu i po svakom uređaju još po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a, taj iznos se uvećava za 20 odsto“, precizira se u saopštenju Vlade. 

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio