Novo ruho Subotičke deponije

Subotička deponija poznatija pod imenom “Aleksandrovačka bara” postoji još od davne 1978. godine. Procenjuje se da je od momenta njenog nastanka do danas, deponovano negde preko dva miliona tona otpada.

Lokacija deponije nalazi se na bivšem močvarnom koritu Aleksandrovačke bare. Nikola Jovičić, rukovodilac Radne jedinice “Planiranje i razvoj” u JKP “Čistoća i zelenilo”, navodi da građani odlažu različiti otpad na toj lokaciji skoro 44 godine, te da nešto više od 500.000 tona raznoraznog otpada završi svake godine na tlu Gradske deponije. Za sanaciju ovog ekološkog problema odabrano je najbolje, od tri ponuđena rešenja. Rešenje se ogleda u tome da brdo smeća postane brdo za rekreaciju.

Predviđeno je da cena projekta iznosi 5,5 miliona evra, od kojih je grad u ovoj godini obezbedio 15 miliona dinara za prvu fazu koja se odnosi na pregrupisanje otpada I formiranje tela deponije uz izgradnju obodnog nasipa kako bi se sprečilo oticanje otpadnih voda u Aleksandrovačku baru. Za početak radova čeka se odobrenje nadležnih organa, a prema projektu konačna sanacija je planirana za 2028. godinu.

Foto: zastitaprirode.blogspot.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio