Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 4.mart

Elektrodistribucija “Subotica” Vas obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Subotica

09:00 – 12:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Masarikova između br.( 100 i 123 ), Bajnatska između br.( 5 i 32 ), Istarska br.53.

09:15 – 09:45

U ulicama i delovima ulica u okolini: Nikole Demonje, Zorkina između br.( 8 i 95 ), Zapadni Vinogradi br.373.

13:15 – 14:00

Vareška, Niška i deo- ( Kalmana Mešterhazija  i Karađorđevog puta ) u okolini.

Kelebija

10:40 – 11:15

Put Edvarda Kardelja br.( 276, 288 ), Graničarska br.1, Granični prelaz BB.

12:00 – 12:30

Deo Josipa Kolumba između Edvarda Kardelja i Artura Munka, Edvarda Kardelja  ( 55,60 ) i Artura Munka.

Šupljak

08:00 – 12:00

Uj šor u okolini novog trafoa.

Klisa

08:30 – 14:00

Bikovo salaši br.(18, 18/B, 128), Bikovo br.(19, 20, 22, 23, 125, 129, 130/A ), Čantavirski put br.(18/A, 21, 126, 128/A).

Gornji Tavankut

08:40 – 09:40

Tavankut između br.( 1429 i 1551 ).

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio