Ponovo otvoren put u centru Palića

Tokom dana, doćiće do normalizacije saobraćaja  na gradskoj liniji 6 „Mali Bajmok-Vikend naselje“, u delu trase na Paliću, pošto će se za saobraćaj otvoriti Horgoški put, nakon završetka radova na železničkoj pruzi.

Tim povodom, na svoje uobičajene rute, ponovo će da se upuste prigradske i međumesne linije za Šupljak, Male Pijace, Horgoš, Kanjižu, Novi Kneževac i Bečej. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio