Veliki “bunar želja” otkriven na Zlatiboru

Na putu od Zlatibora prema Sirogojnu, u selu Rožanstvo, u utrobi Zlatibora nalazi se jedna od najatraktivnijih pećina u ovom regionu.

Do ulaza u pećinu stiže se stazom od 200 stepenika. Ulaz se nalazi na 711 metara nadmorske visine, dok je sam ulazni otvor impresivnih 35 metara širok i 18 metara visok. Pećina zadire 1691,5 metar u planinu, a kroz nju protiče Trnavski potok, što je čini rečnom pećinom. Sastoji se od pet pećinskih celina: svetla i tamna dvorana, velika sala sa kadama, kanal sa kadama i rečni kanal. Stopića pećina je bogata pećinskim nakitom pre svega stalaktitima i salivima, ali ono po čemu je na daleko čuvena su bigrene – pećinske kade. Ronioci iz kluba „Svet ronjenja“ koji su obišli ovu veličanstvenu atrakciju na Zlatiboru, zatekli su na njenom dnu veliku količinu kovanica. Iako ih je taj prizor podsetio na “bunar želja”, istakli su da ljudi, bacajući kovanice na dno, narušavaju prirodni sklad ovog fenomena. 

Foto: ba.ekapija.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio