Zatvoren put na Paliću

Grad Subotica nije bio obavešten da će usled radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Subotica-Horgoš  doći do zatvaranja saobraćaja na državnom putu II reda oznake 2 A 100-Horgoški put, ukrštanju sa železničkom prugom- na putnom prelazu, dana 16.03.2022. godine.

Radovi će trajati do 23.03. 2022. godine. Saobraćaj će se odvijati po izmenjenom režimu, te će isti biti izmešten. Sticajem nastale okolnosti, JP Suboticatrans obaveštava građane da je izmenilo režim linijskog i prigradskog saobraćaja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Pomenuti radovi, pripali su firmi Karin Komerc md, usled čijeg administrativnog propusta je došlo do novonastalih situacija u vezi saobraćaja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio