Oko 16.800 penzionera sleduje besplatan odmor

I ove godne država Srbija misli na penzionere čija primanja nisu veća od 30.978 dinara.

Naši najstariji sugrađani umaju priliku besplatno da posete jednu od 25 banja u Srbiji već krajem maja, ukoliko se prijave na konkurs PIO Fonda do 21. aprila. Prednost imaju oni sa nižim primanjima i dužim penzionerskim stažom. Važno je da penzioneri imaju prebivalište na teritoriji Srbije i da nemaju nikakva druga lična primanja.

Prema rečima zamenika direktora PIO Fonda dr Aleksandra Miloševića, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaju korisnici penzija porodičnih, invalidskih i starosnih penzija kao i korisnici ino-penzija koji su ostvarili penziju i po inostranim i domaćim propisima. Pravo na besplatan boravak imaju i pratioci slepih lica i dece koja primaju porodične penzije.

Za društveni standard penzionera ove godine se opredelilo oko 650 miliona, što je za 92 miliona više nego protekle godine i to sve zahvaljujući boljoj naplati doprinosa.

Svoje prijave penzioneri mogu da predaju u udruženjima penzionera i u najbližim filijalama fonda PIO.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio