Usvojene izmene i dopune cena namirnica i naftnih derivata

U cilju dalje zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena navedenih roba, koje su izuzetno važne za snabdevanje potrošača, a naročito siromašnijih socijalnih kategorija, usvojena je izmena i dopuna Uredbe o ograničavanju cene osnovnih životnih namirnica.

Vlada Republike Srbije je na jučerašnjoj sednici usvojila izmenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničavanju cene namirnica – šećep kristal u pakovanju od jednog kilograma, brašno tip T-400 glatko u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra, svinjsko meso – but. Uredba će se primenjivati u trajanju od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Usvojena je uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se prosečna veleprodajna cena derivata evrodizel i evropremijum BMB-95 na teritoriji Republike Srbije uvećava za po sedam dinara. Ova uredba važiće od stupanja na snagu, 29. aprila, do 31. maja ove godine, navodi se u saopštenju Vlade.

Takođe je donešena Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za 15 odsto od objavljenih usklađenih iznosa na derivate nafte – olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cenom sirove nafte na svetskom tržištu, kao i njenu tendeciju daljeg rasta, koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio