Grad Subotica obajvio oglas za izdavanje 25 poslovnih prostora

Sem lokacija u užem i širem centru Subotice, poslovni prostori mogu se naći i u Mišićevu, Čantaviru, Starom Žedniku, Maloj Bosni, Tavankutu i na Paliću.

Poslovni prostori izdaju se u zakup po principu prikupljanja pismenih ponuda i to na rok od 5 godina. U postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju fozička lica, pravna lica i preduzetnici koja pismenu ponudu dostave zaključno sa danom 6. juna tekuće godine.

Ponude se podnose u pismenom obliku poštom adresiranu na Gradska uprava Subotica, Trg slobode 1, 24000 Subotica ili putem Službe za opštu upravu i zajedničke poslove, u zatvorenoj koverti, u Uslužžnom centru Gradske uprave Subotica, stara Gradska kuća u prizemlju, šalter 10, 11 ili 12 uz obavezu plaćanja lokalne administrativne takse u iznosu od 1.236 dinara.

Visina depozita za učešće u postupku izdavanja poslovnih prostora  iznosi 50.000 dinara.

Javno otvaranje ponuda biće obavljeno 9. juna u 12h, u Velikoj većnici gde može prisustvovati svako zainteresovano lice, ali aktivno može učestvovati samo lice koje svoje ovlašćenje preda Komisiji za poslovne prostore, pre početka otvaranja ponuda.

Zainteresovani se mogu obratiti Službi za poslovne prostore Gradske uprave Subotica radi dogovora za obilazak poslovnog prostora na brojeve telefona: 024/626 – 801, 024/626 – 936 ili 024/626 – 858 svakim danom od 9 do 13 časova zaključno sa 06.06.2022. godine.

Opširnije informacije u vezi oglasa na sva četiri jezika možete pronaći OVDE.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio