Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022 godini

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Subotica – Grad Subotica i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanje privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Grada Subotice i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpičinjanja obavljanja delatnosti

Pravo na subvenciju može ostavriti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000, odnosno 330.000 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Informacije se mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Falijala Subotica, putem telefona: 024/644 – 626, na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs ili na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utrška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.08. 2022 godine.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio