Prijemni ispiti na Ekonomskom fakultetu 29. juna, oko 360 slobodnih mesta

29. jun je na Ekonomskom fakultetu dan rezervisan za prijemne ispite, a budući studenti imaju mogućnost da konkurišu na 363 slobodna mesta, od toga 195 budžetskih.

Na studijskom programu Ekonomija ima 330 slobodnih mesta, od toga 175 budžetskih, dok će na studijski program Poslovna informatika biti upisana 33 studenta, a na budžetu će biti 20 najboljih. Prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita je od 22. do 24. juna, u periodu od 8 do 14h. – piše subotica.com

Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 29. jun, a kandidati će polagati dva samovoljno odabrana, od ukupno pet ponuđenih predmeta.

U ponudi su poslovna ekonomija, osnovi ekonomije, informatika, matematika i filozofija sa logikom. Kako bi se studentima olakšala procedura spremanja gradiva pripremljene su zbirke za prijemni ispit koja sadrži po 100 pitanja za svaki predmet, a od tih sto na prijemnom će biti 10 pitanja.

Dan nakon prijemnog ispita biće objavljena preliminarna rang lista, a po isteku roka za žalbe i konačna. Upis studenata će biti održan od 11. do 13. jula, u periodu od 9 do 14h. Budući studenti opredeljuju se za jedan od dva ponuđena studijska programa, odnosno biraju hoće li upisati Poslovnu informatiku ili Ekonomiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio