Mesečne karte za prevoz učenika srednjih škola u Subotici

Sekretarijat za društvene delatnosti objavilo je saopštenje za medije u vezi rešavanja mesečnih karata za učenike srednjih škola u Subotici.

Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani i to važi samo za učenike koji su stanovnici Grada Subotice.

Učenici putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kasnjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve ze regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od 26. jula do 15. avgusta 2022 godine.

Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 23. do 31. avgusta 2022. godine i to od 10 do 13:30 časova u Gradskoj upravi, Trg Slobode 1, III sprat, soba 305.

Ukoliko učenici od ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrda će se izdavati i naknadno.

Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože fotokopiju lične karte (ako učenik nema, onda jednog od roditelja), overenu potvrdu škole o opisu (potvrda mora da sadrži obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred), dokaz o pozitivnom uspehu (overena kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od direktora škole i odeljenskog starešine i overena pečatom škole ili overena kopija svedočanstva).

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27 za oslobađanje plaćanja učešća za mesečne karte.

Opširnije saopštenje kao i napomene možete preuzeti ovde.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio