Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 25. jul u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 21. jula u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Hajdukovo

13:00 – 14:00

Žarka Zrenjanina, deo Sarajevske ( do br.16 i 25 ) i početak Prespanske ( do br.9 ).

Bački Vinogradi

09:00 – 10:00

Hateleš ut između br.( 119 i 124/A ).

11:00 – 12:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Pap Pala između br.( 287 i 296 ), Horgoška br.( 2, 5, 7, 10 ), Salaš br.284.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio