Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 29. jul u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” Vas obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije z29. jula u Subotici na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Subotica

08:00 – 09:00

Trg Slobode 1 ( STARA GRADSKA KUĆA ), deo Štrosmajerove ( kućni brojevi 3, 6, 7, 8, 9, 10 ), deo Petra Drapšina ( kućni brojevi 1, 2, 4 ).

08:15 – 14:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: kraj Vuka Mandušića od Samoborske prema Palminoj, Štipska, Pribojska, početak Đevđelijske od Segedinskog puta do Dunavske, početak Bokeljske do Ljube Šercera, Dunavska, deo Segedinskog puta ( poslovni prostori posle „Merkator“ supermarkata prema Paliću ).

09:10 – 10:30

Kireška br.( 59/A i 59/B ).

09:15 – 11:15

Početak Braće Radića ( parna strana od kućnih brojeva 4 do 14 ), Age Mamužića,  Albe Malagurskog, deo Štrosmajerove ( parna strana od kućnih broja 12 do 18 ), Maksima gorkog 14 i Trg Slobode ( br.3, 5, 6 ).

11:00 – 12:00

U  ulicama i delovima ulica: Luke Sučića između br.( 2 i 15 ), Matije Gupca br.( 45 i 47 ).

Bački Vinogradi

08:30 – 12:30

U ulicama i delovima ulica u  okolini: deo Segedinskog puta ( od „Buki“ mosta prema Horgošu sa okolinom ), Fodor duž sa okolinom, deo Strana Kiriška ( od Segedinskog puta prema Malim Pijacama – do silosa ), put Jabuka sa okolinom.

Nosa

09:00 – 10:00

U ulicama i delovima ulica: Nosa između br.( 591 i 615), Šupljak između br.( 591/A i 614/B ) u okolini.

Bajmok

13:00 – 14:00

Kralja Tomislava između br.( 64/A i 85 ), Zagrebačka između br.( 28 i 68 ), Čistac br.( 13 i 461 ) u okolini.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio