Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 11. i 12. septembar u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 11. i 12. septembra u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Dana 11.09.2022.god.

Subotica

08:00 – 12:00

Segedinski put br.76.

Dana 12.09.2022.god.

Subotica

08:45 – 10:45

U ulicama i delovima ulica u okolini: Vuka Mandušića br.57, Veliki Radanovac br.( 316 i 317), Strelište ( Radanovac i Mali Radanovac ), Tuk Ugarnice br.12, Segedinski Put ( Kasarna ) i Segedinski Put br.( 94, 114, 114/A, 116 i BB ) u okolini Bašte.

Subotica

11:00 – 12:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Pačirski put između br.( 11 i 27 ), Kerska br.1, Drvarska br.( 24 i 26 ).

Subotica

11:15 – 13:15

Lovre Bračuljevića, Pazinska br.( 4 i BB ), Bajnatska br.( 36 i 38 ).

Stari Žednik

09:00 – 10:00

Prvomajska ( između Bratstva Jedinstva i Vase Pelagića ) i Bratstva Jedinstva ( između Prvomajske i Vladimira Nazora ).

Donji Tavankut

13:00 – 14:00

Deo Donjeg Tavankuta prema groblju i Sajcu u okolni.

Stara Moravica

10:00 – 11:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Novi Red, Dolina, Jaskireška br.2, St. Kovač Đule br.2, Arok br.( 1,2,3,4,6 ), deo Lajoša Košuta između br.( 10 i 52 ) u okolini.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio