Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici dobila novu opremu

Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici, bogatija je za novi 64-slajsni skener, jedan pokretni rentgen i jedan fiksni rentgen.

Načelnica Službe za radiološku dijagnostiku dr Milica Todić, govoreći o novom CT-u, izjavila je da je reč je o multislajsnom skeneru, odnosno CT aparatu 64-rednom, sa 3 dijagnostičke stanice i svom pratećom opremom, da je on  novije generacije i daje vrlo preciznu sliku organa i tkiva koje snimamo.

To je neinvazivna metoda, koja prikazuje sve organe tela, prvenstveno je namenjen za snimanje   organa  toraksa, organa  abdomena i male karlice, ali i centralnog nervnog sistema. Direktor Opšte bolnice dr Dragan Malobabić zamolio je sve korisnike zdravstvene zaštite koji imaju zakazane kontrolne preglede u drugim ustanovama za dva ili tri meseca, da se odmah po dobijanju uputstva za zakazivanje pregleda obrate u službu, kako bi zakazaivanje bilo pravovremeno, a rad zaposlenima u bolnici ne bi bio otežan.

Malobabić je takođe istakao da liste čekanja i liste zakazivanja postoje svuda u svetu, pa tako i kod nas i ako se postupa po toj  ustaljenoj praksi, ne bi trebalo da bude većih problema.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio