Raspisan konkurs za obuku kontrolora letenja

Kontrola letenja Srbije SMATSA doo Beograd objavila je konkurs za prijem devet kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, i to četiri kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP Kraljevo i pet  kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP Vršac.

Svi zainteresovani na adresi www.smatsa.rs moraju da popune online prijavu za konkurs uz prilaganje potrebnih dokumenata a na istom sajtu nalaze se i sve potrebne informacije i uslovi konkursa koje kandidat mora da ispunjava

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio