Crveni krst održao obuku prve pomoći pri srčanom zastoju

U okviru kampanje “Život u tvojim rukama”, stručni tim Crvenog krsta Srbije održao je u subotu, 26. novembra obuku sportskih radnika različitih saveza sportova Subotice.

Predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović izjavio je da su epidemiološka istraživanja pokazala kobne posledice korona virusa budući da je u poslednje dve godine naglo skočio broj iznenadnih srčanih zastoja u sportu.

FIFA je objavila podatak da je broj naglih srčanih zastoja na fudbalskim terenima 2021. dvostruko veći nego prosečna vrednost u protekle dve decenje – rekao je Radovanović uz dodatak da je kampanja koju je pokrenuo Crveni krst Srbije važna tema koja zahteva, ne samo pažnju već i hitnu akciju, što širu obuku građanstva.

U Srbiji je takođe veoma razvijen i rekreativni sport, a ovaj akcident je po rečima predsednika Crvenog krsta Srbije veoma česta pojava ne samo u profesionalnom, već i u rekreativnom sportu. Član Gradskog veća Subotice, Ilija Đukanović izjavio je da je – pred nama period u kom bi trebalo u redovan plan aktivnosti Crvenog krsta Subotice uvesti obuke u osnovnim merama oživljavanja kako bi se smrtni ishodi sveli na minimum -, a bivši reprezentativac u stonom tenisu, svetski šampion u dublu Zoran Kalinić naglasio je da veštine koje je danas savladao smatra životno važnom lekcijom.

mde

Cilj kampanje “Život u tvojim rukama” jeste da obuči što veći broj građana kako da pomognu prilikom naglog srčanog zastoja. Polaznici obuke savladali su mere oživljavanja koje u kritičnim trenucima srčanog zastoja spasavaju život, jer samo čekanje na hitnu pomoć ili pomoć lekara bez adekvatne pomoći može dovesti do fatalnog ishoda. Po rečima aktivista subotičke organizacije Crvenog krsta, tek 20 posto ljudi spremno je da reaguje, a osnovni razlog je neznanje. Pored učenja osnovnih mera oživljavanja, ona podrazumeva upoznavanje sa korišćenjem automatskog spoljašnjeg defibrilatora, aparata namenjenog nemedicinskom kadru, običnim građanima kada se nađu u prilici da pomognu osobi pod srčanim zastojem i vrate je u život.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio