Otvoren konkurs za studente u Bačkoj Topoli

Lokalna samouprava Opštine Bačka Topola raspisala je konkurs za studente, koji ove godine obuhvate i studente master studija.

Pravo učešća na konkursu ostvaruju studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bačka Topola najmanje 2 godine pre podnošenja zahteva, koji su državljani Srbije, i studenti od II do VI godine studija na teritoriji Srbije, odnosno do završetka osnovnog studija po Bolonjskom sistemu školovanja ili u inostranstvu – ako studira na fakultetu ili višoj školi upisanim kod Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Takođe, pravo učešća imaju i studenti koji studiraju u inostranstvu na međunarodno priznatom fakultetu ili višoj školi čije diplome se mogu nostrifikovati na fakultetu ili višoj školi u Srbiji, sa prosečnom ocenom iznad 8,00 ako studiraju u Srbiji, odnosno 4,00 ako studiraju u inostranstvu, koji nastavljaju studije radi dobijanja zvanja master, po Bolonjskom sistemu školovanja.

Pravo na stipendiju ne ostvaruje student I godine studija ili apsolvent, osim ako je deficitaran kadar, koji je u radnom odnosu, ako obnavlja aktuelnu godinu i ako je već korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća.

Zahtevi za ovaj konkurs podnose se do 18. novembra Opštinskoj upravi Bačka Topola, odnosno u mesnim kancelarijama u naseljenim mestima opštine. Nakon završetka konkursa student-korisnik stipendije će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Predsednikom opštine Bačka Topola – davaocem stipendije, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio