Promenjeno radno vreme gradske deponije „Aleksandrovačka bara“

Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća i zelenilo” obaveštava sve gražane Subotice da je radno vreme Gradske deponije “Aleksandrovačka bara” promenjeno.

Po novom radnom vremenu, građani otpad mogu da odnesu na Gradsku deponiju “Alekandrovačka bara” svaki dan, od 6 časova do 16 časova i 30 minuta.

Ova deponija nalazi se u ulici Antuna Branka Šimića br. 4 u Subotici.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio