Produžena javna rasprava o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima do 31. decembra

Ministarstvo unutrašnjih poslova produžilo je trajanje javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima i Nacrtu zakona o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova.

Javna rasprava će umesto predviđenog roka od 8. do 31. decembra, biti produžena do 22. januara.

Okrugli stolovi koji su zakazani u Novom Sadu 21. decembra, u Nišu 23. decembra i Beogradu 27. decembra biće održani u tim terminima, a naknadni datumi za okrugle stolove i druge aktivnosti u vezi sa nacrtima u januaru, biće blagovremeno saopšteni.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio