Šljivovica, porodična slava i narodno kolo na listi Unesca

„Društvene prakse i znanja u vezi s pripremom i upotrebom tradicionalnog pića od šljive”, tačnije rakija šljivovica upisana je 01. decembra na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, kao element nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Na sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije navodi se da je Odluku o upisu doneo Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa na 17. zasedanju koje se održavalo u Rabatu, u Maroku. U saopštenju se dalje navodi da je Ministarstvo kulture tokom prošle godine nominovalo šljivovicu za Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, a nominaciju je pripremio Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu uz učešće nosilaca nasleđa, lokalnih zajednica, institucija i nevladinih organizacija, udruženja, a predlagači su Etnografski muzej u Beogradu i Narodni muzej Čačak.

Nominacija, koja objedinjuje kulturu gajenja šljive, tradicionalne zanate, kulturu ishrane i običaje, kao i pečenje šljivovice i njeno korišćenje tokom privatnih ili javnih događaja, odražava široku rasprostranjenost elementa i na najbolji način pokazuje kako se tradicionalne veštine i prakse mogu razvijati u savremenom okruženju, čuvajući svoj značaj i u uslovima razvoja modernog društva.

Osim šljivovice, na Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Uneska iz Srbije nalaze se i porodična slava, od 2014. godine, kolo kao tradicionalna narodna igra, od 2017. godine, pevanje uz gusle, od 2018. godine i Zlakusko lončarstvo od 2020. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio