Subotica bez grejanja na gas u ponedeljak 26. decembra

Grad Subotica izdao je danas saopštenje u kojem se kaže da će zbog omogućavanja i ubrzavanja daljih radova na izgradnji brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica – sa Mađarskom državnom granicom, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i grad Subotica nalažu investitoru JKP „Suboticagas“ Subotica i izvođaču radova „Graditelj NS“ Novi Sad, da izvrše prespajanje novog gasovoda sa postojećim, i pored toga što je grejna sezona u toku, i to na šest lokacija.

Prespajanje će prouzrokovati prekid u isporuci prirodnog gasa u ponedeljak, 26. decembra u periodu od 6:00 časova sa očekivanim trajanjem ne duže do 24:00 časa, na teritoriji grada Subotice. Zbog ovih radova u navedenom terminu, ne svojom krivicom JKP „Suboticagas“ Subotica, neće moći da izvrši svoju obavezu snabdevanja svojih potrošača gasom. O ponovnom uspostavljanju snabdevanja prirodnim gasom, građani će biti naknadno obavešteni a dežurne službe JKP „Suboticagas“ Subotica će tog dana kao i narednih dana biti na raspolaganju potrošačima neprekidno 24 časa.

Telefoni dežurne službe su: 024/641-211 i 0800/100-202.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio