Subotička biskupija na društvenim mrežama

Subotička biskupija, koja okuplja najveći broj katolika na teritoriji Republike Srbije, teži da uhvati korak sa dinamičnim promenama u svetu i u virtualnim prostorima.

Nova vremena traže i nove načine propovedanja evanđelja, a otvorenost prema novim komunikacijskim mogućnostima može da otvori vrata tako željenom dijalogu Crkve sa svetom putem medija – kaže se u saopštenju Subotičke biskupije koja je iz ovih razloga odlučila da napravi iskorak u svet društvenih mreža otvaranjem zvanične Facebook stranice i YouTube kanala dok je u pripremi i Instagram profil.

Dostupne platforme su:

Facebook: https://www.facebook.com/subotickabiskupija/

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCvTKIdw6xPe-CR3V1dP948Q

U saopštenju se kaže da će na obe platforme prva objava biti Božićna poruka dijecezanskog upravitelja, mons. Ferenca Fazekaša a sadržaji će biti dostupni na mađarskom i na hrvatskom jeziku, kao i na drugim jezicima koji se koriste na teritoriju biskupije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio