Ana Brnabić predsedavala radnoj grupi za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je juče Radnoj grupi za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha, na kojoj su usaglašeni naredni koraci kako bi ovaj problem bio rešen u najkraćem mogućem roku – kaže se u saopštenju Vlade Republike Srbije.

Premijerki je predstavljen Program zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom, u kojem je kao osnovna tačka navedeno neophodno smanjenje emisija u sektoru energetike, stacionarnih postrojenja za sagorevanje, saobraćaja, velikih industrijskih postrojenja i poljoprivrede.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović precizirala je da ukupni investicioni troškovi za sprovođenje ovog programa iznose približno 2,6 milijardi evra, dok je za sprovođenje Akcionog plana od 2022. do 2026. godine potrebno izdvojiti oko 2,1 milijardi evra. Radna grupa je konstatovala da akcenat pre svega mora biti na zameni uređaja za grejanje gde god to bude moguće, a posebno u najvećim i najzagađenijim gradovima, širenje mreže povezivanja na daljinsko grejanje, dok će Ministarstvo za javna ulaganja podsticati građane koji nemaju te mogućnosti da se greju na manje zagađujuće načine jer će, kako je rečeno na sastanku, u suprotnom biti teže rešiti problem zagađenja.

Takođe je konstatovani i da je na gradskim ulicama mali broj eko-vozila i automobila sa ugrađenim katalizatorom i da taj broj treba povećati.

Foto: Tanjug/Slobodan Miljević

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio