Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 27. januar u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 27. januara u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Naumićevo

09:05 – 10:00

U naselju Klisa: salaši prema Željezničkoj stanici Naumovićevo.

12:30 – 14:00

U ulicama: Baranjska br. 47, 53, 55, 57 i  Fočanska br. 2 , 2/C i 2/D.

11:00 – 11:30

U ulicama: Zapadni Vinogradi br. 203, Jovana Mikića br.  281/A i 283/A.

Palić

09:00 – 10:00

U ulicama i delovima ulica:  Atile Jožefa između br. 24 i 72, Hajdukovo između br. 383 i 396/B, 49. Nova br. 19 u okolini.

Subotica

12:50 – 14:00

U ulicama: Zapadne Ugarnice između br. 36 i 48/A i Franje Kluza br. 86 u okolini.

Šupljak

10:50 – 12:00

U ulici: Ludoška br. 150/A, Kostolanji Arpada br. (117-127 neparni br., 150-156 parni br., 162-170 parni br.).

08:50 – 10:00

U ulici: Ludaški Šor između br. (2 i 54).

Subotica

09:15 – 14:00

U ulicama i delovima ulica u okolini: Zapadni vinogradi (br. 134, 135, 136 i 148), 9. Nova (BB, 52, 118, 122, 124, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 142, 151, 155, 161, 167, 168, 174, 179, 181, 183, 193, 194, 209, 223, 279, 167, 229, 242, 259, 279), Dr. Ferenca Bodrogvarija (br. 168), 12. Nova (br. 36, 37), Proleterskih brigada (br. 201), 10. Nova (br. 211B).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio