Privremeno zabranjen saobraćaj u delu Graničarske ulice u Subotici

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o putevima po projektu postavljanja privremene saobraćajne signalizacije, a na osnovu prethodnog pribavljenog mišljenja MUP-a Subotice, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u delu Graničarske ulice, kod putnog prelaza, u Subotici, u periodu od 02. januara do 01. jula 2023. godine.

Razlog zatvaranja dela Graničarske ulice je rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge. Bez obzira na onemogućen saobraćaj, izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova – kaže se u saopštenju Sekretara nadležnog Sekretarijata, Radoslava Vukelića.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio