U toku je prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka u Subotici

U Subotici je toku je prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka u martovskom uputnom roku.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u predstavništvu Ministarstva odbrane, koje se u Subotici nalazi na adresi Park Rajhl Ferenca 1, a prijavu je takođe moguće podneti i putem eUprave, ili na šalterima svih poštanskih ekspozitura. Uslov za prijavljivanje je da su kandidati državljani Republike Srbije, starosti između 19 i 30 godina. Kandidati koji se prijave potom se šalju na lekarske preglede radi psiho – fizičkih provera a nakon toka sledi potpisivanje ugovora za dobrovoljno služenje vojnog roka na period od 6 meseci u toku kojeg svakom vojniku pripada pravo na mesečnu nadoknadu u iznosu od 38.000 dinara, redovno odsustvo i zdravstveno osigranje.

Nakon služenja vojnog roka stiče se i mogućnost zaposlenja u jedinicama Vojske Srbije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio